1 év Garancia

Szavatosság, garancia

Garancia

Az eladó jótáll azért, hogy az www.mywiwe.com portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek.

Szavatosság

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A termékeket, az átvételt követően, a vevőnek kell megvizsgálnia és az esetleges hibát jeleznie kell a javítószolgálatnak. Amennyiben a megvásárolt termék műszakilag kifogásolható állapotban van (hiányos, törött, nem működik, vagy nem rendeltetésszerűen működik) a vásárlónak lehetősége van a terméket visszaküldeni a kézhezvételtől számított 14 napon belül.

Az myWIWE Diagnosztika Kft. garanciában vállalt felelőssége nem terjed ki a szállítás során keletkező károkra, valamint a nem jóváhagyott cserealkatrészek vagy tartozékok használatából közvetlenül, közvetve vagy következetes módon eredő károkra.

A gyártói hiba beigazolódása esetén a termék automatikusan cserére kerül. A 14 napon túl visszaküldött termékek a myWIWE Diagnosztika Kft. szervizébe kerülnek.

A myWIWE Diagnosztika Kft – mint forgalmazó és gyártó – a JÓTÁLLÁSI JEGY kiállítása napjától számított 12 hónapig jótállást vállal az általa forgalmazott és gyártott WIWE termékre. (A 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szerin). 

A jótállási igény iránti kérelmet írásban (e-mailen vagy levélben) kell a vevőnek a javítószolgálat felé megtenni. A hiba első észlelésétől kezdve a javítás befejezéséig a terméket használni nem szabad. A hibás termék tovább történő használata révén bekövetkezett károkért az eladót semmilyen felelősség nem terheli.

A jótállás érvényességét veszti az alábbi esetekben:

  • Ha a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat okozta: baleset, direkt rongálás, házi és egyéb állatok okozta károk, nem rendszeres és nem megfelelő tisztítószerekkel való tisztántartás, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, túlterhelés.
  • Ha nem tartja be a használati útmutató előírásait.
  • Ugyancsak a garancia elvesztésével jár, ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, vagy megrongálják.
  • Ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, direkt napsütés, szélsőséges hőmérséklet, korrózió, kosz, homok, magas páratartalom, víz vagy más folyadék, elemi kár okozta.
  • Ha a gyártási szám nem egyezik meg a garanciajegyen feltüntetett számmal.
  • Ha a berendezés hibáit külső mechanikai vagy vegyi hatások okozták.

A nem megfelelő kezelés elkerülésére használati útmutatót mellékelünk a berendezésekhez. Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat  miatt bekövetkezett hibákra jótállást nem vállalunk, ezek javítási költsége a jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

A termék visszaküldésének költségét a vevőnek kell viselnie, amennyiben a fent említett okokból visszaküldi a terméket.